Werkwijze                                              Procedure

NL

Even kort samen gevat:

 

- U belt of mailt mij voor een afspraak

- Ik kom vrijblijvend kennis maken bij u thuis

- Uw hond mag gratis 1 x meewandelen

- Ik wandel minimaal 1 uur in een veilige bos- en/of waterrijk gebied

- U krijgt meteen telefonisch te horen hoe het gegaan is

 

Hoe ga ik te werk

 

Vrijblijvend kom ik bij u langs om kennis te maken met u en de hond(en).

Wij bespreken de karaktereigenschappen, gezondheid en specifieke kenmerken van uw hond.

U kunt rustig al uw vragen stellen en eventuele wensen kenbaar maken.

 

De 1e wandeling

 

Uw hond mag de eerste keer GRATIS proef wandelen met de roedel.

Ik laat u meteen telefonisch weten hoe de wandeling is gegaan.

Dit doe ik door een berichtje in een communicatie schriftje of app te schrijven.

Uw hond zal rustig kennis maken met een sociale en stabiele roedel.

 

Vervolgens

 

Ik haal de honden op in een speciale bus.

Zij kunnen apart of gezellig samen met de anderen zitten.

Wij lopen minimaal 1 uur, dit is exclusief het ophalen en thuisbrengen.

Wij lopen altijd in een veilige bos- en/of waterrijk gebied.

Uw hond kan hier rennen, spelen zwemmen en helemaal uit hun dak gaan.

Na de wandeling breng ik de honden weer moe en voldaan thuis.

 

Werktijden

 

Ik werk maandag tm vrijdag en op verzoek in de avond/het weekend.

Ik loop met een 1e(vroege middag) en 2e(latere middag) roedel.

Uw hond wordt in een groep geplaatst afhankelijk van karakter en leeftijd van uw hond.

Op verzoek stuur ik foto's en/of korte video's van uw hond tijdens de wandeling.

 

 

Uw hond zal niet vervelen!

EN

Just briefly summarized:

 

- You call or email me for an appointment

- I will come to your house for free

- Your dog may walk 1 x free of charge

- I walk for a minimum of 1 hour in a safe forest and / or watery area

- I will let you know immediately how is going with your dog by telephone 

 

How do I work

 

I will be happy to meet you and your dog (s) in your house.

We discuss the character, health and specific characteristics of your dog.

You can ask all your questions and make any wishes.

  

The 1st walk

 

Your dog may have a FREE trial walk with the group.

I'll let you know by telephone how the walk went.

I do this by writing a message or app.

Your dog will calmly get acquainted with a social and stable group.

 

Then

 

I pick up the dogs in a special bus.

They can sit separately or together with the others.

We go for at least 1 hour walk, this is excluding pick up and bringing home time.

We always walk in a safe forest and / or watery area.

Your dog can run, play, swim and go nuts just the way he does it.

After the walk, I bring the dogs back home that they could have a good sleep.

 

Working hours

 

I work Monday to Friday and on request in the evening / weekend.

I walk with a first (early afternoon) and 2nd (later afternoon) group.

Your dog is placed in a group depending on the character and age of your dog.

On request I send photos and/or short videos of your dog during the walk.

 

 

Your dog will not be bored!